บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความช่วยเหลือชุมชนชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือของไทยอย่างยั่งยืน มอบเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท ให้แก่ องค์กรพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน หรือ The Integrated Tribal Development Program (ITDP) เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบประสบการณ์สตาร์บัคส์ในประเทศไทยครบ 20 ปีในปีนี้ โดยเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวมาจากรายได้ส่วนหนึ่งจากร้านกาแฟเพื่อชุมชน (Community Store) สาขาหลังสวน และกิจกรรม Good Coffee Day ซึ่งสตาร์บัคส์จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวไร่กาแฟ พร้อมรับเครื่องดื่มฟรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 17 ปี สตาร์บัคส์ ได้มุ่งมั่นทำงานร่วมกับ องค์กรพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ในการรับซื้อกาแฟอาราบิก้าคุณภาพเยี่ยมจากชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือของไทย ภายใต้ชื่อ กาแฟม่วนใจ๋ เบลนด์ ตามแนวปฏิบัติในการรับซื้อกาแฟอย่างมีจริยธรรมที่เรียกว่า Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices ที่ช่วยให้ชาวไร่กาแฟสามารถเพาะปลูกกาแฟได้ดียิ่งขึ้นทั้งต่อตนเองและต่อโลก สตาร์บัคส์ ได้เข้าไปรับซื้อเมล็ดกาแฟควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวไร่กาแฟให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเงินบริจาคล่าสุดนี้ ทางองค์กรฯ จะนำไปสร้างโรงเพาะต้นอ่อนกาแฟ จัดซื้อต้นอ่อนกาแฟอาราบิก้า และสนับสนุนการเพาะปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือของไทย ต่อไป