"คุณอาดำ" ดำฤทธิ์ วิริยะกุล ท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรม ไหว้พระพุทธเมตตา สวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย

“คุณอาดำ” ท่านเล่าว่ามีประชาชนมาแสวงบุญเป็นจำนวนมาก และท่าน ว.วชิรเมธี ก็นำคณะมาแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถานเช่นกัน

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม

“คุณอาดำ” ร่วมทำบุญให้ทุกๆ ท่านด้วยครับ

 

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม