ประทับตรา (คับอิ่ง) ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

https://youtu.be/ZicNn0bcflA

เผยเคล็ดลับ และประสบการณ์ในช่วงหลายสิบปีก่อน กับงานพิธีการรับองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ลงจากสวรรค์ (องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู เหลาะที หรือ ซิ้งเหลาะที) โดยมีการเสี่ยงปั่วโปย (ปั่วปวย) หรือ การเสี่ยงทายฯ ต่อหน้าองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เพื่อกราบขออนุญาต และกราบเรียนสอบถามว่า องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ เสด็จลงมาจากบนสรวงสวรรค์หรือยังนะครับผม

ถ้าเสี่ยงปั่วโปย (ปั่วปวย) แล้วได้เซ้งปวย (คือ เสี่ยงได้ไม้ปวยหงายหนึ่งข้าง และคว่ำหนึ่งข้าง แปลว่า ดี) แสดงว่า องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ ลงมาจากบนสรวงสวรรค์แล้ว เราก็จะมีการทำพิธีตีระฆัง และกล้อง (สลับกัน) กราบต้อนรับองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และองค์ท่านเทพเจ้าฯ ทุกๆ พระองค์ที่ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

พร้อมกับกราบสักการะ และกราบขอพร กราบขอถวายเป็ดพะโล้ และเครื่องสักการะ กราบขอน้อมถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และองค์ท่านเทพเจ้าฯ ภายในศาลเจ้าฯ นะครับผม

ที่สำคัญ ในช่วงตรุษจีน เรามักจะนิยมนำผ้ายันต์ฯ ที่เราใส่กรอบบูชา ผ้ายันต์ฯ รุ่นต่างๆ พร้อมด้วยวัตถุมงคลขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และองค์ท่านเทพเจ้าฯ ของที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู มาประทับตรา (คับอิ่ง) ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ภายในศาลเจ้าฯ โดยตราประทับฯ โบราณของทางศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน สมัยก่อนเป็นไม้ และเกิดการเสียหาย จึงมีการจัดสร้างถวายใหม่โดย ”อาแจ้จวง” หรือ ”อาอี้จวง” ท่านเป็นเพื่อนบ้านของคุณตาของผมที่เคยอยู่ที่บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

และคุณตาของผม อากง “เซี๊ยะกายเจ็ก” พร้อมด้วย “อาเอี๊ยวเจ็ก” หรืออาเหล่าเจ็ก ท่านเป็นเพื่อนของคุณตา (กราบช่วยงานที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน) กราบร่วมเป็นธุระ กราบร่วมเดินทางไปจัดทำตราประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ให้ที่บริเวณแถวๆ ถนนพาดสาย ใกล้ๆ กับวัดชัยภูมิการาม เยาวราช

สมัยก่อนถ้าผมมีโอกาส ผมมักจะเดินทางไปกราบขอให้ท่านผู้ใหญ่ที่ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน กราบช่วยประทับตรา (คับอิ่ง) โดยใช้ตราประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ประทับลงบนศีรษะ หรือเสื้อของผม เพื่อกราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู กราบได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองฯ นะครับผม

การคับอิ่ง หรือการประทับตราด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน (โดยส่วนตัวของผมเองแล้ว ผมเชื่อมั่น และศรัทธา และนิยมกราบขอให้อาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเคยมีการประทับทรงองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อนที่โด่งดังมากๆ เลยนะครับผม กราบช่วยคับอิ่งให้นะครับ รวมถึง กราบขอให้คุณตาของผม อากู๋สี่ และท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ กราบช่วยประทับตราฯ ให้กับผมด้วยนะครับ ในแต่ละครั้ง หรือในแต่ละช่วงเวลานะครับผม)

แต่ในขณะนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจ อาจจะต้องกราบเรียนสอบถามทางผู้ที่ดูแลอีกทีว่า เราพอจะขอประทับตรา หรือ คับอิ่ง ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้เมื่อใด และต้องทำอย่างใดบ้างนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

“ตำนาน “ประทับตรา (คับอิ่ง) ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน” นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้า 1 ของทาง “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ที่เคยมีการทำกันมาในช่วงหลายสิบปีก่อน”

โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีน “เรามักจะนิยมนำผ้ายันต์ฯ ที่เราใส่กรอบบูชา ผ้ายันต์ฯ รุ่นต่างๆ พร้อมด้วยวัตถุมงคลขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และองค์ท่านเทพเจ้าฯ ของที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู มาประทับตรา (คับอิ่ง) ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ภายในศาลเจ้าฯ โดยตราประทับฯ โบราณของทางศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน สมัยก่อนเป็นไม้ และเกิดการเสียหาย จึงมีการจัดสร้างถวายใหม่โดย ”อาแจ้จวง” หรือ ”อาอี้จวง” ท่านเป็นเพื่อนบ้านของคุณตาของผมที่เคยอยู่ที่บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

และคุณตาของผม อากง “เซี๊ยะกายเจ็ก” พร้อมด้วย “อาเอี๊ยวเจ็ก” หรืออาเหล่าเจ็ก ท่านเป็นเพื่อนของคุณตา (กราบช่วยงานที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน) กราบร่วมเป็นธุระ กราบร่วมเดินทางไปจัดทำตราประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ให้ที่บริเวณแถวๆ ถนนพาดสาย ใกล้ๆ กับวัดชัยภูมิการาม เยาวราช”

ที่สำคัญ ในสมัยก่อนถ้าผมมีโอกาส ผมมักจะเดินทางไปกราบขอให้ท่านผู้ใหญ่ที่ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน กราบช่วยประทับตรา (คับอิ่ง) โดยใช้ตราประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ประทับลงบนศีรษะ หรือเสื้อของผม เพื่อกราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู กราบได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองฯ นะครับผม

การคับอิ่ง หรือการประทับตราด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน

(โดยส่วนตัวของผมเองแล้ว ผมเชื่อมั่น และศรัทธา และนิยมกราบขอให้อาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเคยมีการประทับทรงองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อนที่โด่งดังมากๆ เลยนะครับผม กราบช่วยคับอิ่งให้นะครับ รวมถึง กราบขอให้คุณตาของผม อากู๋สี่ และท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ กราบช่วยประทับตราฯ ให้กับผมด้วยนะครับ ในแต่ละครั้ง หรือในแต่ละช่วงเวลานะครับผม)

แต่ในขณะนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจ อาจจะต้องกราบเรียนสอบถามทางผู้ที่ดูแลอีกทีว่า เราพอจะขอประทับตรา หรือ คับอิ่ง ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้เมื่อใด และต้องทำอย่างใดบ้างนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

จะว่าไปแล้ว ตำนาน “ประทับตรา (คับอิ่ง) ด้วยตราประทับประจำพระองค์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน” ที่คนในชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยท่านลูกหลานฯ และท่านลูกศิษย์ฯ นิยม และดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในช่วงหลายสิบปีก่อนนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม