ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) วัดหนองบัว (วัดศรีอุปลาราม) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดหนองบัว (วัดศรีอุปลาราม) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) วัดหนองบัว (วัดศรีอุปลาราม) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดหนองบัว (วัดศรีอุปลาราม) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ในช่วงหลายปีก่อน ผมเคยจัดกิจกรรมแจกของขวัญในรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา โดยกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังรายการฯ โทรเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรม และแจกของให้กับท่านผู้ฟังที่โชคดี และได้รับรางวัลของทางรายการฯ โดยผมกราบขอให้คุณพ่อ ป๋าวุธ ธีรพงษ์ ช่วยเป็นธุระ และช่วยกราบเรียนประสาน และจัดส่งของขวัญให้กับท่านผูู้ฟังที่ร่วมเล่นกิจกรรมในครั้งนั้น

และมีท่านผูฟังท่านหนึ่ง ท่านเล่าให้คุณพ่อ ป๋าวุธ ธีรพงษ์ ฟังถึงปัญหา และอุปสรรคที่ท่านกำลังได้พบเจอในช่วงนั้น ผมจึงกราบรบกวนบอกคุณพ่อ ป๋าวุธ ธีรพงษ์ ให้ช่วยกราบเรียนท่านผู้ฟังท่านดังกล่าวว่า เดี๋ยวผมกราบขออนุญาตขอส่งรูปภาพของท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) วัดหนองบัว (วัดศรีอุปลาราม) ไปให้ด้วยนะครับ ท่านหลวงปู่ยิ้มท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆ นะครับ และกราบเรียนให้ท่านผู้ฟังท่านดังกล่าวลองกราบสักการะ และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่ยิ้มท่านช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่านสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้โดยเร็วด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

พอดีแหล่งข่าวท่านหนึ่งที่ผมเคารพและนับถือ ท่านกราบขออนุญาตถ่ายรูปภาพจากรูปต้นแบบใบดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นของบ้านลูกหลาน และลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านหลวงปู่ยิ้ม ครอบครัวหนึ่งนะครับผม อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และท่านแหล่งข่าวท่านนี้ กราบรบกวนให้ผมช่วยพิมพ์เพิ่มชื่อของท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) ลงไปในรูปด้วยนะครับ และกราบขออนุญาตให้ผมนำไปล้าง เผยแพร่ และแจกให้กับเพื่อนๆ และคนรู้จักได้นะครับผม ผมมีโอกาสได้ล้างรูปในขนาดต่างๆ และทยอยแจกให้กับเพื่อนๆ และคนรู้จักในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเช่นกันนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ในวันนี้ วันที่ผมรู้สึกเดือดร้อนใจ ทุกข์ร้อนใจ หนี้สินรุมเร้า สุขภาพที่อ่อนแอลง และความผิดหวัง ไม่สมหวัง ไม่สมปรารถนา และยังคงมีอุปสรรค และฟากหนามอีกมากมาย ผมจึงขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ท่านพระเถราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี) กราบช่วยให้ผมสามารถก้าวข้าม และก้าวผ่านปัญหาใหญ่น้อยที่ผมกำลังได้พบเจออยู่ในขณะนี้ไปได้โดยเร็วด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม