ผ้ายันต์ฯ ทุกผืน และวัตถุมงคลทุกชิ้นขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ล้วนมีตำนานฯ และทรงคุณค่าทางจิตใจเป็นที่สุด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผ้ายันต์ฯ ทุกผืน (ยุคต้น ยุคปัจจุบัน และย้อนยุค หรือจะเป็นแบบผ้า หรือแบบกระดาษ) พร้อมด้วยวัตถุมงคลทุกชิ้น (รุ่นเก่า รุ่นใหม่ รุ่นปัจจุบัน) ล้วนมีตำนาน เรื่องเล่าขาน จากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นบรรพบุรุษส่งมอบต่อให้กับทายาท จากญาติพี่น้องส่งต่อให้เครือญาติ เพื่อนสนิท มิตรสหาย ท่านลูกศิษย์ และท่านกัลยาณมิตร

ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากความเคารพ นับถือ และศรัทธา แด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

และทุกท่านล้วนมีความศรัทธา ตั้งใจ และมาร่วมด้วยช่วยกันสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ และวัตถุมงคลในแต่ละรุ่น เพื่อสืบทอด และส่งมอบต่อให้กับลูกหลาน ท่านลูกศิษย์ และท่านกัลยาณมิตรในรุ่นต่อๆ ไป

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม 

(ในบางครั้ง การปฏิเสธภูมิปัญญาของคนรุ่นบรรพบุรุษที่ช่วยสืบทอดตำนานผ้ายันต์ฯ และส่งมอบให้กับลูกหลาน ท่านลูกศิษย์ และท่านกัลยาณมิตร จึงอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อ และความศรัทธาล้วนๆ ที่ผู้รับมีต่อคนที่ส่งมอบ หรือคนที่จัดสร้างและส่งมอบให้ แต่สำหรับเราแล้ว เราได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อ และศรัทธาเช่นกัน และร่วมกันสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ในรุ่นต่างๆ ที่เราทัน ได้พบ และได้เห็นต่อไปอย่างในช่วงที่ผ่านมากับตำนาน “ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย”  ย้อนยุค รุ่น 1 และรุ่น 2 พร้อมด้วยตำนาน “ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้” ย้อนยุค รุ่นแรก ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม)

“ออนี ออนี ออนี กวง เอี้ย กง ปอห่อ ปอห่อ (กราบขออนุญาตเรียนขอพรโดยบอกชื่อของกัลยาณมิตร และครอบครัว หรือคนรู้จัก ตามด้วยพรที่ท่านต้องการกราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอูช่วยในเรื่องต่างๆ)”

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้โปรดช่วยประทานเงิน ประทานทอง ประทานโชค ประทานลาภ ประทานความมั่งคั่ง ประทานความร่ำรวย ประทานความมั่นคง ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานคู่ครอง ประทานความสวยงาม ประทานความสมหวัง ประทานความมีเสน่ห์ ประทานความสมปรารถนาทุกๆ ประการ ประทานความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงิน การงาน และครอบครัว ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งสิ้น และประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุขให้กับผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม